Anmälan

Anmälnings avgiften är 700kr per båt.
För att anmäla ditt lag, gå in via fliken Team anmälan, där du skriver in Team namn ,medlems nr, SPL IDnr och deltagarnas namn.

Anmälan kommer att öppna 2/2 2020 kl: 12.00
Anmälningsavgiften betalas in så fort teamet står med på deltagarlistan
anmälan registreras sedan när anmälningsavgiften är betald.
Inbetalning görs via Roslagens Sparbanken.
Clering Nr: 8242-0
Konto Nr: 3913466-3

Märk eran inbetalning med Team namn och datum.
Inbetalnig sker samtidigt som anmälan.
Obetalda Team kommer att plockas bort och reserver kommer tas in. 
Har ni frågor gällande något vänligen kontakta tävlings ledningen eller på våran Facebook TheMightyPike